Nieuws

Wijkagenda Amersfoort Zuid

juni 2013

De wijkagenda van Amersfoort Zuid

In juni 2012 is de wijkagenda van Amersfoort Zuid gemaakt. In deze wijkagenda zijn thema's opgenomen die de bewoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers in het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied belangrijk vinden. Ook de gemeente Amersfoort en organisaties waarmee de gemeente werkafspraken heeft, zoals Welzin en Beweging 3.0, worden bij deze thema's betrokken.

Door de belangrijkste thema's in Amersfoort Zuid te benoemen in de wijkagenda, kan iedereen die werkzaam of actief is in de wijk, daar actie op ondernemen. Een aantal thema's verdient meer aandacht en daar zijn de uitvoerende partijen en werkgroepen al mee aan de slag gegaan. In dit artikel wordt de voorgang van de verschillende thema's toegelicht.

Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid (Werkgroep Veiligheid)
Met betrekking tot de veiligheid in het Vermeerkwartier, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied is vanuit de Werkgroep Veiligheid van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid is een aantal schouwen georganiseerd. De resultaten ervan zijn teruggekoppeld naar de gemeente.
Gert van de Weerd, coördinator Werkgroep Veiligheid van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid: "We organiseren dit jaar weer nieuwe schouwen in Amersfoort Zuid met als doorlopend thema 'Veiligheid en Leefbaarheid'. De gemeente Amersfoort en de bewoners worden voor deze schouwen uitgenodigd. In juni vindt een bestuursvergadering van onze stichting plaats met als thema "Veiligheid: Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?". Hiervoor worden de wijkagenten en wijktoezichthouders uitgenodigd om samen met ons te praten over de communicatie tussen bewoners en de verschillende instanties."

Jeugd (Gemeente Amersfoort)
Fatma Özçelik van de gemeente Amersfoort: "Er is een integrale aanpak van jeugdoverlast bij de Ganskuijl (Vermeerkwartier) en het Juliana van Stolbergterrein (Bergkwartier). Hier trekken politie, gemeente Amersfoort en Welzin (voorheen Stichting Welzijn Amersfoort en Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening van Beweging 3.0) gezamenlijk op. Naast toezicht en handhaving is er ook individuele begeleiding van de jongeren op het gebied van opleiding en werk. Een ander belangrijk thema hierbij is de bewustwording van de gevolgen van alcohol en drugsgebruik."

Samenleven (Welzin)
"Problemen achter de voordeur, het opvoedklimaat in de Ganskuijl en het versterken van sociale samenhang in de wijk, zijn als aandachtspunten in de wijkagenda opgenomen", vertelt Femmie van Diest van Welzin. "De gemeente heeft Welzin de opdracht gegeven om met deze aandachtspunten aan de slag te gaan."
De concrete maatregelen die op dit moment genomen zijn:
• Partijen zijn bij elkaar gebracht voor een verdere analyse en afstemming t.a.v. de pedagogisch aanpak.
• Bij de aanpak Portiek Portiers Plus (als vervolg op Portiek Portiers uit 2012) worden kinderen uitgedaagd om zich bezig te houden met de thema's schoon, heel, veilig en samen. Ouders en medebewoners worden gestimuleerd om ook deel te nemen aan de activiteiten en verantwoordelijkheid te nemen.
• In samenwerking en afstemming met de Buitenkast en met Portiek Portiers Plus komt er een Kinderwijkraad voor gebied Ganskuijl e.o.
• Er worden thema-avonden georganiseerd bij de BuurtHUISkamer.
• Ook worden theemiddagen in de buurtHUISkamer georganiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar medeorganisatie door de bewoners zelf.
• Signaleringsnetwerk(en) worden uitgebouwd t.b.v. sociaal kwetsbaren en mensen in een sociaal isolement. Hier worden bestaande informele en formele verbanden bij betrokken en een sociale kaart ontwikkeld. Er worden in diverse buurtjes binnen Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied buurtambassadeurs geworven.
• Het theecafé Appelweg wordt i.s.m. bewoners (buurtgroep GraafJanlaan e.o.) omgebouwd tot ontmoetings- en informatiepunt (voor het gebied Stolberg e.o. Berg Zuid).
• Het leveren van tijdelijke ondersteuning bij eigen kracht initiatieven.
Een vervolgaanpak m.b.t. buurtHUISkamer/Ganskuijl e.o. en de ontwikkeling van eigen kracht van bewoners bij gebruik en beheer van de locatie. Ondersteuning (bestaande) bewonersinitiatieven rondom dit ontwikkelingsgebied.

Communicatie (Werkgroep Communicatie en Werkgroep Informatiemarkt)
De Werkgroep Communicatie beheert de website van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid. Ook brengt deze werkgroep tweemaal per jaar een wijkkrant uit.
Dit jaar wordt door de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid een Informatiemarkt georganiseerd. Geert Zimmermann, coördinator Werkgroep Informatiemarkt: "Op 5 oktober 2013 wordt er een informatiemarkt georganiseerd voor alle bewoners van Amersfoort Zuid. Het doel van deze informatiemarkt is om bewoners, vrijwilligers en professionals met elkaar kennis te laten maken, informatie uit te wisselen en te netwerken. Zo kan men elkaar in Amersfoort Zuid (beter) leren kennen en weet men elkaar te bereiken. Het is ook mogelijk om zelf actief te worden".

Voorzieningen en wonen (Welzin)
Welzin gaat binnenkort samen met bewonersorganisaties, o.a. de kerken benaderen om het onderwerp sociaal isolement in de wijk te bespreken. Femmie van Diest: "Wij zijn bezig met het opzetten van een sociale kaart, gekoppeld aan het onderwerp signaleringsnetwerken en sociaal isolement. Dit kan ook een thema zijn tijdens de netwerkbijeenkomst in het najaar."

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie, bekijk onze privacy policy.

Ik accepteer cookies van deze site

EU Cookie Directive Module Information