Nieuws

Wijkagenda Amersfoort Zuid

juni 2013

De wijkagenda van Amersfoort Zuid

In juni 2012 is de wijkagenda van Amersfoort Zuid gemaakt. In deze wijkagenda zijn thema's opgenomen die de bewoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers in het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied belangrijk vinden. Ook de gemeente Amersfoort en organisaties waarmee de gemeente werkafspraken heeft, zoals Welzin en Beweging 3.0, worden bij deze thema's betrokken.

Door de belangrijkste thema's in Amersfoort Zuid te benoemen in de wijkagenda, kan iedereen die werkzaam of actief is in de wijk, daar actie op ondernemen. Een aantal thema's verdient meer aandacht en daar zijn de uitvoerende partijen en werkgroepen al mee aan de slag gegaan. In dit artikel wordt de voorgang van de verschillende thema's toegelicht.

Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid (Werkgroep Veiligheid)
Met betrekking tot de veiligheid in het Vermeerkwartier, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied is vanuit de Werkgroep Veiligheid van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid is een aantal schouwen georganiseerd. De resultaten ervan zijn teruggekoppeld naar de gemeente.
Gert van de Weerd, coördinator Werkgroep Veiligheid van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid: "We organiseren dit jaar weer nieuwe schouwen in Amersfoort Zuid met als doorlopend thema 'Veiligheid en Leefbaarheid'. De gemeente Amersfoort en de bewoners worden voor deze schouwen uitgenodigd. In juni vindt een bestuursvergadering van onze stichting plaats met als thema "Veiligheid: Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar?". Hiervoor worden de wijkagenten en wijktoezichthouders uitgenodigd om samen met ons te praten over de communicatie tussen bewoners en de verschillende instanties."

Jeugd (Gemeente Amersfoort)
Fatma Özçelik van de gemeente Amersfoort: "Er is een integrale aanpak van jeugdoverlast bij de Ganskuijl (Vermeerkwartier) en het Juliana van Stolbergterrein (Bergkwartier). Hier trekken politie, gemeente Amersfoort en Welzin (voorheen Stichting Welzijn Amersfoort en Maatschappelijke Zorg en Dienstverlening van Beweging 3.0) gezamenlijk op. Naast toezicht en handhaving is er ook individuele begeleiding van de jongeren op het gebied van opleiding en werk. Een ander belangrijk thema hierbij is de bewustwording van de gevolgen van alcohol en drugsgebruik."

Samenleven (Welzin)
"Problemen achter de voordeur, het opvoedklimaat in de Ganskuijl en het versterken van sociale samenhang in de wijk, zijn als aandachtspunten in de wijkagenda opgenomen", vertelt Femmie van Diest van Welzin. "De gemeente heeft Welzin de opdracht gegeven om met deze aandachtspunten aan de slag te gaan."
De concrete maatregelen die op dit moment genomen zijn:
• Partijen zijn bij elkaar gebracht voor een verdere analyse en afstemming t.a.v. de pedagogisch aanpak.
• Bij de aanpak Portiek Portiers Plus (als vervolg op Portiek Portiers uit 2012) worden kinderen uitgedaagd om zich bezig te houden met de thema's schoon, heel, veilig en samen. Ouders en medebewoners worden gestimuleerd om ook deel te nemen aan de activiteiten en verantwoordelijkheid te nemen.
• In samenwerking en afstemming met de Buitenkast en met Portiek Portiers Plus komt er een Kinderwijkraad voor gebied Ganskuijl e.o.
• Er worden thema-avonden georganiseerd bij de BuurtHUISkamer.
• Ook worden theemiddagen in de buurtHUISkamer georganiseerd. Hierbij wordt gestreefd naar medeorganisatie door de bewoners zelf.
• Signaleringsnetwerk(en) worden uitgebouwd t.b.v. sociaal kwetsbaren en mensen in een sociaal isolement. Hier worden bestaande informele en formele verbanden bij betrokken en een sociale kaart ontwikkeld. Er worden in diverse buurtjes binnen Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied buurtambassadeurs geworven.
• Het theecafé Appelweg wordt i.s.m. bewoners (buurtgroep GraafJanlaan e.o.) omgebouwd tot ontmoetings- en informatiepunt (voor het gebied Stolberg e.o. Berg Zuid).
• Het leveren van tijdelijke ondersteuning bij eigen kracht initiatieven.
Een vervolgaanpak m.b.t. buurtHUISkamer/Ganskuijl e.o. en de ontwikkeling van eigen kracht van bewoners bij gebruik en beheer van de locatie. Ondersteuning (bestaande) bewonersinitiatieven rondom dit ontwikkelingsgebied.

Communicatie (Werkgroep Communicatie en Werkgroep Informatiemarkt)
De Werkgroep Communicatie beheert de website van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid. Ook brengt deze werkgroep tweemaal per jaar een wijkkrant uit.
Dit jaar wordt door de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid een Informatiemarkt georganiseerd. Geert Zimmermann, coördinator Werkgroep Informatiemarkt: "Op 5 oktober 2013 wordt er een informatiemarkt georganiseerd voor alle bewoners van Amersfoort Zuid. Het doel van deze informatiemarkt is om bewoners, vrijwilligers en professionals met elkaar kennis te laten maken, informatie uit te wisselen en te netwerken. Zo kan men elkaar in Amersfoort Zuid (beter) leren kennen en weet men elkaar te bereiken. Het is ook mogelijk om zelf actief te worden".

Voorzieningen en wonen (Welzin)
Welzin gaat binnenkort samen met bewonersorganisaties, o.a. de kerken benaderen om het onderwerp sociaal isolement in de wijk te bespreken. Femmie van Diest: "Wij zijn bezig met het opzetten van een sociale kaart, gekoppeld aan het onderwerp signaleringsnetwerken en sociaal isolement. Dit kan ook een thema zijn tijdens de netwerkbijeenkomst in het najaar."

De huiskamerbibliotheek

juni 2013

DE HUISKAMERBIBLIOTHEEK; OOK IDEAAL VOOR BUURTBEWONERS

DE HUISKAMERBIBLIOTHEKEN IN DE KOPERHORST, NIJENSTEDE, DE LIENDERT EN DE AMERHORST ZIJN NIET ALLEEN HEEL PRETTIG VOOR BEWONERS VAN DEZE ZORGINSTELLINGEN, MAAR ZIJN OOK IDEAAL VOOR BUURTBEWONERS. DOOR DE EENVOUDIGE RESERVERINGSMOGELIJKHEDEN BIEDT DE HUISKAMERBIBLIOTHEEK EEN UITSTEKEND ALTERNATIEF VOOR MENSEN WAARVOOR DE ANDERE VESTIGINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK EEMLAND NET TE VER ZIJN.

De Huiskamerbibliotheek bevat een aantrekkelijke collectie grootletterboeken, luisterboeken, literaire toppers en tijdschriften voor de bewoners van de zorginstelling, maar wijkbewoners zijn van harte welkom. Boeken, cd's, dvd's en tijdschriften uit andere bibliotheekvestigingen kunnen hier ook gemakkelijk gereserveerd worden. De lener krijgt thuis bericht zodra het gereserveerde opgehaald kan worden in de Huiskamerbibliotheek. Op deze manier is de brede collectie van Bibliotheek Eemland ook beschikbaar in de Huiskamerbibliotheek.

Buurtambassadeurs gezocht

juni 2013

Kansen Voor Iedereen !
"Signaleren en elkaar helpen"

Waarom
U weet ervan, ziet het, maakt zich ook wel eens zorgen, biedt al steun...
In elke buurt wonen mensen die kleine kortdurende hulpvragen hebben op divers gebied, zoals een keer een boodschap halen, meegaan naar een afspraak, incidenteel vervoer of een kleine reparatie. Er zijn ook mensen die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben, waar men zich zorgen over maakt, die dreigen te vereenzamen of die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen.
Binnen de wijken Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied zijn er plannen in ontwikkeling om daarvoor een hulpvorm op te zetten. Om te voorkomen!

Wat
Er wordt een "knooppunt" opgezet. Hier komen vragen en zorgsignalen van uzelf, maar ook uw welgemeende zorgen over medebewoners binnen. Er wordt gekeken welke sociale netwerken daarvoor in de eigen omgeving behulpzaam kunnen zijn en welke professionele diensten kunnen helpen. Zo mogelijk wordt dit ook met elkaar verbonden. Zo worden we samen krachtiger!

Hoe
Er zijn al enkele vrijwilligers bezig, wij zoeken uitbreiding, ongeveer tien buurtambassadeurs, actief op vrijwillige en betrokken basis uit diverse buurtjes in Amersfoort Zuid. Mensen die (willen) weten wat daar speelt. Die ook, naar aanleiding van signalen, ergens op af stappen, bijvoorbeeld om de vraag te verhelderen, of te kijken wat de directe mogelijkheden zijn in de eigen omgeving. Een professioneel platform ondersteunt en pakt op wat bij hen hoort. De vrijwilligers van het "knooppunt" worden ondersteund door een beroepskracht.

Gevraagd
Gaat het wel en wee van uw straat, buurt en vooral uw medebewoners u ter harte? Wilt u daar uw steentje aan bijdragen? Wilt u dit concept mee verder ontwikkelen? Geeft u dan op (inclusief uw adresgegevens) bij de sociaal werker-samenleving (Welzin): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-43141544 (ma,di,wo).

Voor u
Ondersteuning, training/scholing naar behoefte en op maat. Veel contacten in de buurt en met mede betrokken ambasadeurs. Steeds groeind inzicht in de netwerken en sociale kaart van de wijk, maar vooral ook van uw buurt dichtbij.

Meer informatie over Welzin in deze brochure en op hun website.

Asbestsanering School op de Berg

juni 2013

In de zomervakantie worden de kruipruimtes onder basisschool School op de Berg aan de Tollenslaan 2 gesaneerd. Omwonenden en ouders worden op 10 juni per brief geïnformeerd.

Op de website van de gemeente staat op de wijkpagina Bergkwartier Bosgebied een nieuwsbericht met meer informatie.

Bewoners gezocht voor Buurtmobiliteit

juni 2013

Gezocht: bewoners die hun vervoer slimmer willen organiseren.
Door gezamenlijk gebruik van auto's, bakfietsen, e-bikes en andere vervoermiddelen bespaar je kosten en ruimte . En toch kan iedereen zich vervoeren op de momenten en wijze waarop hij of zij wil. Met tenminste net zoveel vrijheid als nu, maar dan slimmer georganiseerd. De winst is voelbaar in de portemonnee en zichtbaar op straat in de openbare ruimte: slimmer, makkelijker en goedkoper. Dat biedt ook kansen om de ruimte op straat beter te benutten, bijvoorbeeld voor groen of spelen. In het project Buurtmobiliteit organiseren bewoners met elkaar hun vervoer.

Wat gaan we doen?
De vraag en wensen van de buurtbewoners staan centraal in het project. Welke behoeften zijn er en hoe kunnen we die oplossen door dingen slim te combineren en te delen? Vervolgens kijken we welk bestaand aanbod (op onderdelen) oplossingen biedt en kijken we waar eventueel aanpassingen gewenst zijn.
We maken concrete afspraken met bedrijven, kiezen spelregels voor het delen, een betaalsysteem, etc. Daarbij kijken we natuurlijk ook goed wat er al is – niet alles hoeft zelf uitgevonden te worden.

Wie zoeken we?
We zoeken actieve groepen bewoners die samen met het ons de kansen voor slimmere mobiliteit in hun buurt willen verkennen en benutten. Wil je meehelpen buurtgenoten te enthousiasmeren? Lees meer in bijgevoegde flyer en neem contact op met projectleider Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of via 06-21240809.

Meer info: zie flyer.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie, bekijk onze privacy policy.

Ik accepteer cookies van deze site

EU Cookie Directive Module Information